QUI SOM

Som un equip de professionals que pertany a la xarxa pública de CDIAPs de Catalunya.

Aquests equips es caracteritzen per tenir una metodologia de treball interdisciplinària i transdisciplinària per a portar a terme els processos de prevenció i atenció als infants amb dificultats en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los i a les seves famílies.

MISSIÓ

El CDIAP Baix Camp i Priorat té como a única activitat la prestació del servei i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil, des de la seva concepció i fins als 6 anys, que presenta trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, independentment de la causa del trastorn.

El CDIAP Baix Camp i Priorat atén la població del Baix Camp Nord (els municipis del Baix Camp excepte: Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellós i Hospitalet de l’Infant) i del Priorat.

Es prioritza l’atenció de 0 a 3 anys, les patologies greus i la no duplicitat assistencial.

VISIÓ

Convertir-se en el referent de la zona pel que fa al desenvolupament infantil i l’atenció precoç.
Per a aconseguir-ho estem compromesos amb:

L’atenció global a la família de la que l’infant forma part.

L’empoderament de la família ajudant-la a reconèixer els seus recursos i a convertir-se en agent de canvi.

Reconèixer el perfil únic de cada infant per a atendre les seves possibilitats i fragilitats.

La innovació i la formació de qualitat.

El treball en equip, des d’una visió interdisciplinar i transdisciplinar.

El treball en xarxa amb les entitats del nostre entorn. 

VALORS

El CDIAP Baix Camp i Priorat ha desenvolupat, des de 1989, un sistema de valors que guien les seves actuacions.

equality

RESPECTE I EQUITAT

Entenem que totes les persones són iguals. Estem compromesos en respectar la seva dignitat i en atendre, de forma responsable, les seves necessitats tenint en compte els seus drets.
Un infant també és subjecte de dret, alhora que és vulnerable i depenent, ja que sempre precisa d’adults que vetllin per ell.

Des del CDIAP garantim els drets dels infants i els dels seus progenitors o representants, alhora que exigim el compliment dels deures i responsabilitats dels adults referents.

El respecte a les persones s’estén també als professionals de l’equip, que són tractats amb equitat i a qui es facilita, en la mesura del possible, la conciliació entre la vida laboral i familiar.

hand

COMPROMÍS I HONESTEDAT

Estem compromesos amb la nostra tasca. L’exercim amb responsabilitat, sabent que les famílies dipositen en nosaltres el seu bé més preuat, la seva intimitat.

La nostra és una atenció honesta, que vol dir que la informació sobre el procés assistencial serà sempre accessible i que reconeixerem les nostres possibilitats i limitacions.

CONFIANÇA I COMPROMÍS AMB
L'EQUIP

El treball en equip, de forma inter i transdisciplinar, evita la fragmentació dels abordatges i permet atendre la globalitat del nen i la seva família.

Situem l’equip com a mecanisme de contenció i acompanyament dels terapeutes.
La supervisió, com a eina de consulta i intercanvi, i la formació continuada, com a garant de la renovació dels sabers i de les praxis, constitueixen elements imprescindibles per a dinamitzar el nostre pensar, sentir i fer.

QUALITAT

El Servei està compromès en una cultura d’excel·lència mitjançant un Sistema de Qualitat que permet l’avaluació i la millora contínua. El nostre sistema de gestió està organitzat per procediments on es defineixen la sistemàtica a seguir i els criteris a aplicar en les diferents àrees del servei.

La política d’atenció als infants i a les seves famílies o representants legals contempla les estratègies per a conèixer el grau de satisfacció i l’opinió de les famílies o referents socials dels infants atesos.

TRANSPARÈNCIA

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i essent que el volum de negoci de l’empresa responsable del CDIAP vinculat a les activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa es fan públiques les retribucions dels càrrecs directius:

  • Neus Fuster Pons – Administradora solidaria – Salari brut anual: 4.500 €
  • Pilar Graset Forasté – Administradora solidaria – Salari brut anual: 4.500 €

EL NOSTRE EQUIP

El CDIAP Baix Camp i Priorat està format per un equip multidisciplinar integrat per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil que treballen de forma transversal i coordinada per a donar la millor atenció als usuaris. Des dels àmbits de la Psicologia, la Pedagogia, la Neuropediatria, la Fisioteràpia, la Logopèdia i el Treball Social es dona una resposta integral a les diferents realitats que s’atenen des del Centre.