Els primers anys de la vida d’un infant constitueixen una etapa especialment crítica, ja que es configuren les habilitats, experiències i vivències que possibilitaran una interacció equilibrada amb el món que l’envolta.

El desenvolupament pot presentar-se amb diferències significatives de ritme i característiques. Respectant aquestes diferències, hem d’estar atents a les possibles senyals d’alarma que ens indicarien la necessitat de fer un seguiment curós de l’infant.

 

 BEBÈ       FINS L’ANY          MÉS D’UN ANY: 
 • Apatia / indiferència / somnolència.
 • Irritabilitat, plor constant.
 • Rigidesa, hipertonia.
 • Manca de recursos per a calmar-se.
 • Manca d’adaptació al cos de l’adult.
 • Absència de resposta a estímuls visuals o auditius.
 

 

ENTRE ELS 3 I 6 MESOS:

 • Apatia/irritabilitat.
 • No presenta somriure social.
 • Rebutja el contacte.
 • Manca d’interès per iniciar interaccions.
 • Escassa variació expressiva.
 • Dificultat d’adaptació als canvis.
 • No distingeix a la mare dels estranys.
 • No fixa la mirada.
 • No aguanta bé el cap.
 • Postura rígida quan l’agafen.

 

ENTRE ELS 6 i 12 MESOS:

 • No sil·labeja.
 • Auto agressions/Auto estimulació.
 • No coneix a les persones que en tenen cura habitualment.
 • Por exagerada a estar sol.
 • No reclama l’atenció de l’adult.
 • No estranya.
 • No imita gestos.
 • No explora joguines.
 • Manca d’interès per a desplaçar-se.
 • No es manté assegut.
  • No assenyala amb l’índex.
  • No fa gestos (senyalar, dir adéu amb la mà).
  • No expressa emocions.
  • No utilitza jargó amb intenció comunicativa.
  • Si als 18 mesos no diu paraules senzilles o no coneix el nom dels objectes i persones més familiars.
  • Conducta estereotipada.
  • Conductes agressives o d’aïllament.
  • Baixa tolerància a la frustració.
  • Timidesa extrema/pors exagerades.
  • Llenguatge fora de context.
  • Conducta desorganitzada, oposicionista o negativista.
  • No es manté dret agafant-se en algun objecte. Si als 18 mesos encara no camina.

 

Si als 24 mesos no diu frases espontànies de dues paraules, no fa joc simbòlic.

Si als 36 mesos no entén ordres complexes, no té interès pel joc simbòlic o té dificultat per a pujar o baixar escales.

Si presenta qualsevol retrocés en el llenguatge o habilitat social en qualsevol edat.

Si detecta alguna dificultat en el desenvolupament del seu fill o filla, consulti al seu pediatra o directament al CDIAP.