MOTIUS DE CONSULTA

El desenvolupament és el procés dinàmic d’interacció entre l’organisme i el medi, que dona com a resultat la maduració orgànica i funcional del sistema nerviós, el desenvolupament de funcions psíquiques i l’estructuració de la personalitat.

El trastorno del desarrollo debe ser considerado como la desviación significativa del «curso» del desarrollo, como consecuencia de eventos de salud y/o de relación que comprometen la evolución biológica, psicológica y social.

Als CDIAPS es dona atenció a nens i nens que presenten dificultades en:

Alimentació

Aspectes de criança

Comunicació i relació

Desenvolupament cognitiu

Desenvolupament motriu

Desenvolupament sensorial

Desenvolupament emocional

Llenguatge / parla

Regulació i conducta

Risc biològic

Risc social

Son

Els derivants són coneixedors de que també atenem infants que no presenten un trastorn però que estan en situació de risc,
ja sigui per factors biològics, psicològics o socials.