MOTIUS DE CONSULTA

El desenvolupament és el procés dinàmic d’interacció entre l’organisme i el medi, que dona com a resultat la maduració orgànica i funcional del sistema nerviós, el desenvolupament de funcions psíquiques i l’estructuració de la personalitat.

El trastorn del desenvolupament ha de ser considerat com la desviació significativa del “curs” del desenvolupament, com a conseqüència de factors de salut i/o de relació que comprometin l’evolució biològica, psicològica i social.

Als CDIAPS es dona atenció a nens i nens que presenten dificultades en:

Alimentació

Aspectes de criança

Comunicació i relació

Desenvolupament cognitiu

Desenvolupament motriu

Desenvolupament sensorial

Desenvolupament emocional

Llenguatge / parla

Regulació i conducta

Risc biològic

Risc social

Son

Els derivants són coneixedors de que també atenem infants que no presenten un trastorn però que estan en situació de risc,
ja sigui per factors biològics, psicològics o socials.

   El sistema de gestió de qualitat implantat al CDIAP BAIX CAMP I PRIORAT compleix amb la norma ISO 9001:2015