INSTAL·LACIONS

   El sistema de gestió de qualitat implantat al CDIAP BAIX CAMP I PRIORAT compleix amb la norma ISO 9001:2015