ADMINISTRACIONS

 

AUTISME

 

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

ENFERMETATS RARES

 

PARÀLISI CEREBRAL

 

PLURIDISCAPACITAT

 

RISC BIOLÒGIC

 

TRASTORNS SENSORIALS

 

TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT

 

ATENCIÓ PRECOÇ

 

MODELS D'INTERVENCIÓ I TÈCNIQUES DE RECOLZAMIENT

   El sistema de gestió de qualitat implantat al CDIAP BAIX CAMP I PRIORAT compleix amb la norma ISO 9001:2015