bienvenidos_home

BENVINGUTS

El nostre equip té com a prioritat escoltar i donar resposta als dubtes dels pares o dels responsables dels infants que presenten un possible desajust en el seu desenvolupament.

En base a l’anàlisi de la seva demanda i a la valoració de les capacitats i necessitats de l’infant, s’elabora una proposta d’intervenció que permeti millorar el seu desenvolupament sense descuidar el benestar del sistema en el que conviu.

Fer una consulta al CDIAP sol generar inquietud en l’entorn familiar. Els professionals de l’equip intentem acollir amb respecte a les famílies, acompanyant als pares en el procés que s’inicia quan es fa una demanda.

COM ACCEDIR AL SERVEI?

ACCEDIR

L’accés als nostres serveis és directe. La família pot accedir per iniciativa pròpia o derivada per un professional. 

La família pot demanar cita per telèfon o personalment.

REQUISITS

Domicili a les comarques del Baix Camp o Priorat, excepte els municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.

Es prioritza l’atenció de 0 a 3 anys, les patologies greus i la no duplicitat assistencial.

PROCEDIMENT

Quan la família demana cita al CDIAP es recullen les dades de l’infant, el motiu de la demanda i el derivant.

Es demana que a la primera visita acudeixen els dos progenitors.